ⓘ नेपालक अञ्चलसभ

नेपालक विकास क्षेत्रसभ

नेपालके १४ अञ्चलमे बर्गिकरण करल गेल अछि आर ई अञ्चलसभके ७५ जिलामे बर्गिकरण करल गेल अछि । १४ प्रशासकीय अञ्चलसभके ५ समूहमे बिभाजित कैरके ५ विकास क्षेत्रसभके निर्माण करलगेल अछि । ४ विकास क्षेत्रसभमे ३-३ अञ्चलसभ छि और १ विकास क्षेत्रमे २ अञ्चलसभ अछि। विकास क्षेत्रसभके निर्माण करईमे सम्पूर्ण विकास क्षेत्रसभमे हिमाल, पहाड आर तराईके भू-भाग परैगन अञ्चलसभके केने अछि ।

डडेल्धुरा जिला

डडेल्धुरा जिला (अङ्ग्रेजी: Dadeldhura District सुनु नेपालक सुदूर-पश्चिमाञ्चलक महाकाली अञ्चलक एकटा पहाडी जिला छी । एहि जिलाके सिमाना पूरवमे डोटी, उत्तरमे बैतडी आर दक्षिणमे कञ्चनपुर सँ जोडल अछि आर एहि जिलाक पश्चिममे भारतक उत्तराखण्ड परएत अछि ।

सगरमाथा अञ्चल

सगरमाथा अञ्चल अङ्ग्रेजी: Sagarmatha zone सुनु नेपालकऽ एकटा अञ्चल छि, जुन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमे परै अछि। यी अञ्चल मऽ उत्तर मऽ हिमाली जिलासभ सगरमाथा सहित, बिच मऽ पहाडि जिलासभ तथा दक्षिण मऽ भित्री मधेश जिला, उपत्यका परै अछि। यी अञ्चल कऽ उत्तर सिमाना चीन कऽ तिब्बतसँग मिलैत अछि और दक्षिण सिमाना भारत कऽ बिहारसँग मिलैत अछि। यी अञ्चल कऽ पूरव मऽ कोशी अञ्चल अछि और पश्चिम मऽ जनकपुर अञ्चल अछि।

रौतहट जिला

रौतहट नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, नारायणी अञ्चलक दक्षिणपूर्वी तराई क्षेत्रमे अवस्थित जिला छी । ई जिलाक पूर्वमे सर्लाही, पश्चिममे बारा, उत्तरमे मकवानपुर आ दक्षिणमे भारतक बिहार राज्यक सितामढी आ पूर्वी चम्पारण जिला पडएत अछि । समुद्र सतहसँ १२२ मिटरसँ २४४ मिटरधरिक उचाईमे अवस्थित रौतहट जिलाक क्षेत्रफल १,१२६ वर्ग किलोमिटर अछि।)। रौतहट जिलाक सदरमुकाम गौर छी ।

सप्तरी जिला

सप्तरी जिला नेपालक पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्रक सगरमाथा अञ्चलमे अवस्थित अछि । ई जिलाक पूरवमे सुनसरी, पश्चिममे सिराहा उत्तरमे उदयपुर जिला तथा दक्षिणमे भारतक बिहार प्रदेश परैत अछि।

महाकाली अञ्चल

महाकाली अञ्चल अङ्ग्रेजी: Mahakali Zone सुनु नेपाल कऽ क्षेत्रिय वर्गीकरण अनुसार सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रके एकटा अञ्चल छि। यी अञ्चल कऽ ४ जिलासभमे वर्गिकरण करल गेल अछि।

                                     

ⓘ नेपालक अञ्चलसभ

 • न प लक अञ चलसभ 1 म च 8 ल म ब न 2 क श 9 धवल ग र 3 सगरम थ 10 र प त 4 जनकप र 11 कर ण ल 5 ब गमत 12 भ र 6 न र यण 13 स त 7 गण डक 14 मह क ल
 • क ष त रसभक न र म ण करलग ल अछ व क स क ष त रसभम - अञ चलसभ छ और व क स क ष त रम अञ चलसभ अछ व क स क ष त रसभक न र म ण करईम सम प र ण व क स क ष त रसभम
 • ज ल क पश च मम भ रतक उत तर खण ड परएत अछ ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर बढ ए व क प ड य क र सह यत कऽ सक त छ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल ल सभ
 • अञ चल अछ और पश च म मऽ जनकप र अञ चल अछ स ल ख म ब ओखलढ ग ख ट ङ उदयप र सप तर स र ह न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ न प लक क ष त र य बर ग करण
 • population by districts, Central Bureau of Statistics CBS Nepal भ ग ल क अवस थ त ज व स र तहट, अभ गमन त थ - - न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • न प लक क श अञ चलक म रङ ज ल क एक ग उ व क स सम त छ न प लक सन क जनगणन अन स र ट ड क जनस ख य अछ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • Central Bureau of Statistics CBS Nepal न र व चन आय ग न प ल, न र व चन आय ग न प ल कऽ आध क र क व बस इटम उपलब ध नक स न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • मह क ल अञ चल म ट ज ल अछ द र च ल ब तड डड ल ध र कञ चनप र न प ल क क ष त र य वर ग करण तथ अ चल न म कन न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • ग ल अछ स त अञ चल म ट ज ल अछ बझ ङ ब ज र ड ट अछ म क ल ल न प ल क क ष त र य वर ग करण तथ अ चल न म कन न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • करल ग ल अछ स ख व सभ भ जप र त ह रथ म धनक ट स नसर म रङ न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ न प लकऽ क ष त र य बर ग करण ई ल ख एखन अप र ण अछ अह एकर
 • न प लक क श अञ चलक सङ ख व सभ ज ल क एक नगरप ल क छ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ
 • जनस ख य अछ न प लक नक स म अवस थ त क ष त रसभ न प ल ज नक र स स थ म द ख Central Bureau of Statistics CBS न प ल न प लक अञ चलसभ न प लक ज ल सभ