ⓘ पर्यटकीय स्थलसभ

घान्द्रुक

घान्द्रुक नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रक गण्डकी अञ्चल, कास्की जिलामे अवस्थित गाँउ विकास समिति छी । कास्की जिलाक उत्तरमे अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्गमे परैवाला घान्द्रुक पर्यटकीय सुन्दर ठाम छी । एहि गाविसमे रहल ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलसभ मेश्रमवराह, तौजीवराह, पोज नेबवराह, कोटडाँडा, गुम्बा, ङयोवराह ताल आदि रहल अछि तथा माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आदि प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलसभ छी। घान्द्रुक

धम्पुस

धम्पुस नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रक गण्डकी अञ्चल, कास्की जिलामे अवस्थित गाँउ विकास समिति छी। ई ठाममे ६२० टा घर अछि । एत पहुचक लेल पर्यटकसभ गाडिमे नै जाक पैदल जाएत अछि । ई ठाम अझ फिल्म सुटिङ्क लेल बहुत प्रसिद्ध अछि । एहि गाविसमे रहल ऐतिहासिक तथा धार्मिक पर्यटकीय स्थलसभ धम्पुसकोट, भुमे मन्दिर, नेवोताल वराह, सिद्घवराह मन्दिर आदि रहल अछि तथा पाराग्लाईडिङक लागि थाक डाँडा, तप्राङ मैदान आदि प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलसभ छी।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका नेपालक गण्डकी प्रदेश स्थित कास्की जिलामे रहल महानगरपालिका आ प्रादेशिक राजधानी छी। वि.सं. २०५२ माघ १८ गते उपमहानगरपालिका घोषित पोखराकेँ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा वि.सं. २०७३ फागुन २७ गते महानगरपालिका घाेषणा कएल गेल छल। ई महानगरपालिकाका कूल क्षेत्रफल ४६४.२४ वर्ग किलोमिटर रहल अछि तहिना कूल जनसङ्ख्या ४,१४,१४१ रहल अछि। महानगरपालिकाक केन्द्र साबिक पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालय राखल गेल अछि । पाेखरा लेखनाथ महानगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका, लेखनाथ नगरपालिका, मौजा, चापाकोट, भदौरे तमागीक वडासभ, कास्कीकोट, माझठानाक वडासभ कालिकाक वडासभ आ पुरन्चौर गाउँ ...

लेखनाथ नगरपालिका

लेखनाथ नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रक गण्डकी अञ्चल, कास्की जिलाम अवस्थित नगरपालिका छी। पोखरा उपत्यकाको, पोखरा नगरक पूर्व दिशाम रहल लेखनाथ नगर कास्की जिला मे अछि। सात तालक शहरक नाम सँ परिचित लेखनाथमा बेगनास ताल,रुपा ताल,मैदी ताल,दिपाङ ताल, खास्टे ताल तालसभ रहल अछि द्रुततर रूपम जनसंख्या बढ रहल लेखनाथ पोखराक आवासीय क्षेत्रक रूपमा विकास भेल ज रहल अछि। हाल मात्र समुदायक पहलम निक अस्पताल निर्माण भेल अछि तहिना शिक्षक लेल क्याम्पस तथा विद्यालयसभ सेहो लेखनाथमा नगरम रहल अछि। लेखनाथमा नगरम लगभग ५४ हजार लोग बसोबास करैत अछि। लेखनाथ नगरक टेलीफोन कोड नम्बर ०६१ छी।

कन्याम

कन्याम पूर्वी नेपालक मनोरम पर्यटकीय केन्द्र छी । ई इलाम जिलाक सूर्योदय नगरपालिकामे अवस्थित अछि । मनोरम चायबारी भेल ई पर्यटकीय स्थलमे आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसभके भीड लागैत अछि । ई पूर्वी नेपालक लोकप्रिय वनभोज स्थान सेहो अछि । झापा, मोरङ जिला, सुनसरी जिला लगायत तराईके विभिन्न जिला तथा नजदिकी देश भारतसँ सेहो गर्मीसँ ठण्डा पाबैलेल पैग सङ्ख्यामे लोकसभ एतय घुमैलेल आ वनभोज करैलेल एतय आबैत अछि । पर्यटनक लेल कन्याममे पिकनिक स्पट, दृष्यावलोकन, घोडचढी लगायतक सेवासभ उपलब्ध रहल अछि ।

रामारोशन क्षेत्र

रामारोशन क्षेत्र अछाम जिलाक रामारोशन गाउँपालिका अवस्थित पर्यटकीय क्षेत्र छी । बाह्र बण्ड, अठार खण्ड कऽ नामसँ प्रसिद्ध ई क्षेत्रमे बारह टा ताल आ अठार टा पैग पैग बाध अछि । प्राकृतिक दृष्टीकोण सँ अत्यन्त रमणीय ई ठाममे बारह प्रकारक राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस आ नेपालक राष्ट्रिय पक्षी डाँफे पाएल जाएत अछि । बारह टा तालसभमे सभ सँ पैग ताल जिगाले ताल छी । जकर आकार अङ्ग्रेजी अक्षरक सी जका अछि ।

                                     

ⓘ पर्यटकीय स्थलसभ

 • पदय त र म र गम पर व ल घ न द र क पर यटक य स न दर ठ म छ एह ग व सम रहल ऐत ह स क तथ ध र म क पर यटक य स थलसभ म श रमवर ह, त ज वर ह, प ज न बवर ह, क टड ड
 • स ट ङ क ल ल बह त प रस द ध अछ एह ग व सम रहल ऐत ह स क तथ ध र म क पर यटक य स थलसभ धम प सक ट, भ म मन द र, न व त ल वर ह, स द घवर ह मन द र आद रहल अछ
 • ध र म क पर यटक य स थलसभ रहल अछ तह न स त नद क गल छ चम र ग फ प त ल छ ग मह न द र ग फ ग प त श वर ग फ आद एतय रहल प र क त क पर यटक य स थलसभ छ
 • ध र म क पर यटक य स थलसभ ग रखन थ मन द र, र ध क ष ण मन द र अछ तह न ब गन स त ल, र प त ल लग यत वट त ल, स न दर ड ड आर प र क त क पर यटक य स थलसभ अछ
 • कन य म प र व न प लक मन रम पर यटक य क न द र छ ई इल म ज ल क स र य दय नगरप ल क म अवस थ त अछ मन रम च यब र भ ल ई पर यटक य स थलम आन तर क तथ ब ह य पर यटकसभक
 • र म र शन क ष त र अछ म ज ल क र म र शन ग उ प ल क अवस थ त पर यटक य क ष त र छ ब ह र बण ड, अठ र खण डकऽ न मस प रस द ध ई क ष त रम ब रह ट त ल आ अठ र ट
 • अन त ड ड इल म ज ल क पर यटक य स थल छ इल म ज ल क श र अन त आ स ल ब ङ न मक स थ नम अवस थ त अन त ड ड सम न द र सतहस कर ब म टरक उच ईम रहल अछ
 •  Love Dada न प लक म च अञ चलक इल म ज ल क इल म नगरप ल क म अवस थ त एक पर यटक य गन तव य छ गर म म न प लक व भ न न ज ल स पर यटकसभ एतय आब वनभ ज, भ रमण
 • क ठम ड उपत यक क द ष य वल कक ल ल सह प रस द ध एकछ भक तप र ज ल ल म रह क ऐत ह स क ध र म क एव पर यटक य द ष ट स महत वप र ण स थलसभ ddcbhaktapur.gov.np
 • भक तप र नगरप ल क भवन न य त प ल मन द र पश पत मन द र भक तप र ज ल म रहल ऐत ह स क ध र म क एव पर यटक य द ष ट स महत वप र ण स थलसभ ddcbhaktapur.gov.np
 • आध र श व र जक प रय ग कर त अछ कपड उत प दन क रख न सभ व ह क एतय कयन पर यटक य स थलसभ अछ जतय भ रमण कर ल ल आएल पर यटकसभ घ म सक त अछ एतय रहल ज व क उद य न
                                     

अन्तुडाँडा

अन्तुडाँडा इलाम जिलाक पर्यटकीय स्थल छी । इलाम जिलाक श्रीअन्तु आ सुलुबुङ नामक स्थानमे अवस्थित अन्तुडाँडा समुन्द्र सतहसँ करिब २,३२८ मिटरक उचाईमे रहल अछि । श्री अन्तु सेहो कहल जाइवाला ई ठाम पहुँचऽ कऽ लेल इलामक फिक्कल बजारसँ छिपिटार, सिद्धिखोला हिरुवा होइत करिब २ घण्टा -ट्याक्सीमे लागैत अछि । टेलिफोनक सुविधा लगायत भोजन आ बासक लेल सामान्य होटलसभक व्यवस्था अछि ।

                                     

काँक्रे विहार

काँक्रे विहार नेपालक एक प्राचीन सभ्यताक भग्नावशेष छी । सुर्खेत जिलाक लाटिकोइली गाविसमे अवस्थित ई स्थानमे बौद्ध धर्म सम्बन्धि पुरातात्विक भवन तथा विहारसभक भग्नावशेष भेटल अछि । कांक्रे विहार भग्नावशेष नेपालक सबसँ पैग भग्नावशेष अवस्थामे रहल बौद्ध विहार छी । काँक्रे विहार सुर्खेत क्षेत्रक तत्कालिन खश साम्राज्य अन्तर्गत रहल बात निर्विवाद सत्य अछि । खश साम्राज्यके बारेमे वस्तुगत अध्ययन करि इतिहासकारसभक बर्णन आ प्राचीन इतिहासके नकारल नै जाए सकैत अछि ।

                                     

गौरीशंकर हिमाल

गौरीशंकर हिमाल हिमाल नेपालक दोलखा जिला तथा चीनक सिमानामे अवस्थित हिमाल छी । ७१३४ कि.मी उंच ई हिमालसँ नेपालक प्रमाणिक समय निर्धारण कएल गेल अछि । हिन्दू धर्मावलम्बीसभकक अराध्यादेव शिव आ पार्वतीक प्रतिक मानल जाइवाला गौरीशंकर हिमाल धार्मिक आस्थाक कारणसँ आरोहण करैल प्रतिबन्ध अछि।

                                     

नगरकोट

नगरकोट काठमाडौं उपत्यका नजदिकक प्रसिद्ध रमणीय स्थल छी । ई स्थान काठमाडौंसँ ३२ किलोमिटर उत्तर-पूर्वमे आ भक्तपुर नगरसँ २० कि.मी. पूर्वमे अवस्थित रहल अछि । एतय सँ विश्वक सर्वोच्च शिखर सगरमाथाक रोमाञ्चक दृश्य देखल जा सकैत अछि । नगरकोट क्षेत्र हिमालयक कोखसँ निकलि सूर्योदयक दृष्यावलोकनक लेल सेहो प्रसिद्ध अछि ।

                                     

ल्होत्से हिमालय

लहोत्से विश्वक चारिम सभसँ पैग हिमाल छी । एकरासँ पैग सगरमाथा, के२ आ कञ्चनजङ्घा रहल अछि । ई हिमाल सगरमाथासँग जुडल छी । समुद्र सतहसँ ८,५१६ मिटरक उँचाईके अतिरिक्त मुख्य शिखरमे, ल्होत्से मध्य मे ८,४१४ मिटर आर ल्होत्से ८,३८३ मिटर रहल छी । ई नेपाल-तिब्बतक सिमानाक मध्यमे अवस्थित अछि । चीन आर नेपालक खुम्बु क्षेत्रक बीचमे ई हिमाल अवस्थित छी ।