ⓘ सुमित्रा महाजन

                                     

ⓘ सुमित्रा महाजन

सुमित्रा महाजन भारतीय राजनेता छी । वर्तमानमे ओ भारतक लोकसभा क अध्यक्ष छी । ओ ई पदमे आसिन होएवाला भारतक दोसर महिला छी । ओ भारतक इन्दौर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सँ भारतीय जनता पार्टीक सोह्रौ लोक सभामे सांसद छी । ओ इन्दौर सँ लगातार वर्ष १९८९,१९९१, १९९६, १९९८, १९९९, २००४, २००९ आर हाल २०१४ मे आठम बेर सांसद बनल अछि ।

                                     
  • ब ड ल Om Birla ल कसभ अध यक ष बह लव ल पद बह ल ज न प र व ध क र स म त र मह जन Member of Parliament for क ट व यक त गत व वरण जन म - - नवम बर
  • क र यक ल ज न म प र व ध क र स मन थ चटर ज उतर ध क र स म त र मह जन स स र म, ब ह रक ल क सभ सदस य क र यक ल व यक त गत व वरण जन म
  • र ष ट रपत र म न थ क व न द उपर ष ट रपत व ङ क य न यड ल कसभ ल कसभ अध यक ष स म त र मह जन र ज यसभ र ज यसभ क अध यक ष क र यप ल क भ रत सरक र प रध नमन त र नर न द र
  • क रम न र व चन क ष त र न र व च त स सद र जन त क दल ल ग इन द र स म त र मह जन भ रत य जनत प र ट स त र उज ज न च त मण म लव य भ रत य जनत प र ट प
                                     

ओम बिड़ला

ओम बिड़ला भारतीय राजनेता छी । वर्तमानमे ओ भारतक लोकसभा क अध्यक्ष छी । ओ भारतक कोटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सँ भारतीय जनता पार्टीक सोह्रौ लोक सभामे सांसद छी ।