ⓘ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज

खुम्बु

खुम्बु शेर्पा: ཁུམ་བུ། नेपालक पूर्वी भागमे सगरमाथा अवस्थित अछि । ई क्षेत्र नेपालक पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, सगरमाथा अञ्चलक सोलुखुम्बु जिलामे आबैत अछि । खुम्बु शेर्पा वस्ती रहल तीन हिमाली उपक्षेत्रमे सँ एक छी आ अन्य दुई उपक्षेत्रसभ सोलु आ बराग क्षेत्र छी । एतय शहरक नाममे नागपोछे आ गामसभमे थामे, खुम्जुङ, पाङबोचे, फेरिचे तथा खुन्दे आदि रहल अछि । नेपालक प्रसिद्ध बौद्ध मठ तेङबोचे सेहो खुम्बु क्षेत्रमे अवस्थित अछि । खुम्बुसँ विश्वक सबसँ सर्वोच्च शिखर ८,८४८ मिटरक हिमालय सगरमाथाक शिखर ३,३०० मिटरक उचाई दुरीमे रहल अछि । संगे खुम्बु क्षेत्रमे मोन्जु र आ लुक्लाक बीचमे सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहल अछि ...

गोक्यो ताल

गोक्यो ताल नेपालक सगरमाथा अञ्चल, सोलुखुम्बु जिलामे अवस्थित एक ताल छी । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भितर रहल ई ताल समुन्द्र सतहसँ ४,७००-५,००० मिटर उचाईमे रहल अछि । ई क्षेत्रमे ६ टा मुख्य तालसभ रहल अछि, ई तालसभ विश्वमे सभसँ उंच स्थानमे अवस्थित ताजा पानिक तालसभमेसँ एक रहल अछि । ई तालसभमे सँ थोनाक ताल सबसँ पैग ताल छी । सन् २००७ सँ गोक्यो ताल रहल ७,७७० हेक्टर क्षेत्रके रामसार क्षेत्रक रूपमे घोषणा कएल गेल अछि ।

                                     

ⓘ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पूर्वी नेपालक सोलुखुम्बु जिलाक उत्तरी भागम अछि जे सगरमाथा, ल्होत्से, नुप्त्से, चो यु, आमादब्लम हिमालसभ तथा ई अगलबगल क क्षेत्रक ओगटने अछि । एकर क्षेत्रफल ११४८ वर्ग कि.मि. अछि । ई सन् १९७६ म स्थापना कएल गेल अछि। ई निकुञ्ज क्षेत्रक सन् ११७९ सँ विश्व सम्पदा सूचीम सूचिकृत कएल गेल अछि । ई निकुञ्ज १८०० मि. सँ ४०४८ मि. तक क उचाईम रहल गेल अछि । एत कस्तुरी मृग पक्षी पावल जाएत अछि। ई क्षेत्रभितर बसोबास करैत लोगसभक सङ्ख्या करिब ३,००० अछि । जै म मुख्य रूपसँ शेर्पा जातीक लोगसभक बसोवास रहल अछि । एतक मुख्य बसोबास क्षेत्रसभ नाम्चे बजार, खुम्जुङ, थामे, थेङ्बोचे, स्याङ्बोचे आदि छि।

                                     

1. बाहिरी लिंकसभ

  • नेपालक राष्ट्रिय निकुञ्जसभ
  • सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज
  • युनेस्को
  • यात्री पर्यटकीयस्थल
                                     
  • प रद न कएल ग ल अछ न प लक पह ल य न स क व श व सम पद क ष त र सगरम थ र ष ट र य न क ञ ज तथ क ठम ड उपत यक छ न प लम अखन धर ट स स क त क आ
  • द र म रहल अछ स ग ख म ब क ष त रम म न ज र आ ल क ल क ब चम सगरम थ र ष ट र य न क ञ ज रहल अछ ख म ब वर ष पह न अन त म बरफ य गक पर ण म ह मनद
  • ग क य त ल न प लक सगरम थ अञ चल, स ल ख म ब ज ल म अवस थ त एक त ल छ सगरम थ र ष ट र य न क ञ ज भ तर रहल ई त ल सम न द र सतहस - म टर
  • न प लम रहल र ष ट र य न क ञ जसभक स च न म न अछ :