ⓘ कृष्णप्रसाद भट्टराई

                                     

ⓘ कृष्णप्रसाद भट्टराई

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपालक बरिष्ठ राजनीतिज्ञ छल । हुनकानेपालक पहिल संसदकऽ पहिल सभामुख तथा बहुदलीय व्यवस्थाक पुनर्स्थापना पश्चातक पहिल प्रधानमन्त्री छथि। हुनका वि.सं. २००३ सालमे नेपाली काङ्ग्रेस गठन करै सँ नेपालक राजनीतिमे संलग्न छल । हुनका २००७ सालक सशस्त्र क्रान्तिमे जनकपुर―उदयपुर कब्जा कैर मुक्ति सेनाक कमाण्डरक रूपमे काम केने छल । भट्टराई वि.सं. २०१५ सालमे संसदक निच्ला सदन प्रतिनिधि सभाक सभामुख भेछल ।

                                     
  • ज ञ न न द र श ह प रम ल क न द र बह द र चन द प रम स र य बह द र थ प प रम क ष णप रस द भट टर ई प रम ग र ज प रस द क इर ल प रम श रबह द र द उव प रस प रज वल शमस र