ⓘ महालङ्गुर हिमश्रृङ्खला

                                     

ⓘ महालङ्गुर हिमश्रृङ्खला

महालङ्गुर हिमश्रृङ्खला हिमालयक एक भाग छी जे पूर्वोत्तर नेपाल आ दक्षिण-मध्य तिब्बतमे अवस्थित अछि । ई पूर्वमे नाङ्गपा ला नामक दर्रासँ पश्चिममे अरुण नदीधरि विस्तारित अछि । हिमालयके उपभागक दृष्टिसँ एकर पश्चिममे खुम्बु हिमालय आ पूर्वमे कञ्चनजङ्घा हिमालय आबैत अछि । पृथ्वीके छ सर्वोच्च हिमालयमे सँ चारि हिमालयसभ, सगरमाथा, ल्होचे, मकालु आ चोयु हिमालय - एहिमे शामिल अछि । एकर तिब्बती भागमे रोङ्गबुक हिमनदी आ काङ्गशुङ हिमनदी बहैत अछि जबकि नेपाल भागमे बरुण नदी, नोजुम्बा, खुम्बु हिमनदी बहैत अछि । ई सभ उत्तर आ पूर्वमे अरुण नदीद्वारा आ दक्षिणमे दुधकोशी नदीद्वारा कोशी नदीके जल प्रदान करैत अछि ।

                                     
  • ग य च ङ क ङ मह लङ ग र ह मश र ङ खल अन तर गत पर व ल ह म ल छ
  • ན བ ར उच च रण: न ब च न प लक स ल ख म ब ज ल क ख म ब क ष त रम अवस थ त मह लङ ग र ह मश र खल अन तर गत ह म ल छ ई सगरम थ स क ल म टरक द र म रहल अछ
  • च य Cho Oyu न प लक नक स पर स थ न न प ल - च न त ब बत म त श ङ खल मह लङ ग र ह मश र ङ खल ह म लय आर हन प रथम चढ ई अक ट बर म हर बर ट ट च ज स फ
  • ल ह त स ह म लय Lhotse न प ल ख म ब च न त ब बत म त श ङ खल मह लङ ग र ह मश र ङ खल आर हन प रथम चढ ई मई फ र च ज ल चस ङ गर अर नस ट र स हल ल क
  • सगरम थ अञ चल, न प ल ट ङ ग र क उन ट ज ग ज, त ब बत म त श ङ खल मह लङ ग र ह मश र ङ खल आर हन प रथम चढ ई म एडमण ड ह ल र त न ज ङ न र ग श र प