ⓘ पाटन दरवार क्षेत्र

                                     

ⓘ पाटन दरवार क्षेत्र

काठमाडौं उपत्यकाक प्रसिद्ध तीन शहरसभमेसँ पाटन सबसँ पुरान शहर अछि । प्राचीनकालमे ई युपग्राम, यल, मनिङ्ल, ललितपत्तन, ललितापुरी आदि नामसँ जानल जाइत छल । पाटन शहर बरदेवद्वारा स्थापना कराएल गेछल ।

पाटन दरबारक महत्त्वपूर्ण अङ्गसभमे सँ सुन्दरीचोएक छी । एतय नेवारी वास्तुकलाक अनुपम उदाहरणसभ देखल जा सकैत अछि।