ⓘ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय

                                     

ⓘ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय

एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटक एकटा स्वरूप छी । जे दुई क्रिकेट टिमक बिचमे प्रत्येक टिम ५० ओभरक खेल खेलैत अछि । क्रिकेट विश्वकप एहि ढाँचामे खेलल जाइत अछि । एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचके लिमिटेड ओभर इन्टरनेसनल क्रिकेट सेहो कहल जाइत अछि कियाकी दुनु टिमक बीच सिमित ओभरक क्रिकेट म्याच खेलल जाइत अछि ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय खेलक विकास २०अम शताब्दीक अन्तमे भेछल । पहिल एकदिवसीय म्याच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउन्डमे ५ जनवरी १९७१ क दिन अस्ट्रेलिया आ इङ्ल्यान्डक बीच खेलल गेछल । ई दुनु टिम बीच चालू तेसर टेस्ट म्याचक पहिलो तीन दिन वर्षा सँ प्रभावित भेला बाद खेल अम्पायर तथा रेफ्री म्याचके समाप्त करैक निर्णय केलक आ ओहि म्याचक स्थानमे ६ बल प्रति ओभरक प्रत्येक टिमक लेल ४० ओभरक एकदिवसीय म्याच करैक निर्णय केलक । एहि प्रकार एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय म्याचक जन्म भेल । अस्ट्रेलिया ई म्याच ५ विकेट सँ जित इतिहास बनेलक ।

                                     
  • क र क ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल न छल ओ एक मध यम त ज बलर छ ओ अपन क र क ट कर यरम क ल ट स ट आ एकद वस य अन तर र ष ट र य म य च
  • र पम अस ट र ल य क ल ल ज इत अछ अस ट र ल य क र क ट ट म अखन धर एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टक व श वकप क र क ट ब र ज त च कल अछ र कर ड स ESPNcricinfo
  • ओ इन ड यन प र म यर ल गम ह ल म म बई इन ड यनस स ख ल न अछ ओ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क टम एक इन ङम सर व ध क रनक क र त म न बन एल अछ ओ सन
  • क र क टर तथ अभ न त य गर ज स हक प त र छ य वर ज भ रतक तरफस एकद वस य अन तर र ष ट र य म य चक स र व त सन म क लक तह न सन म ट स ट क र क टम
  • Choudhary जन म अक ट बर एक प र व भ रत य मह ल एकद वस य क र क ट ख ल ड अछ ज भ रतक अन तर र ष ट र य मह ल क र क ट ट मक ल ल ख ल त अछ ओ द ह न ह तस
  • ब ह क पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य म क बल इन टरन शनल क व र द ध ज न क ह व म ख लन छल आ पह ल ट व न ट - ट व न ट अन तर र ष ट र य म य च अगस त
  • आ एकद वस य अन तर र ष ट र य क र क ट म य च ख ल त छल फ वज ह घर ल क र क ट तम लन ड क ल ल ख ल त छल ओ क ल अपन क र यरम ट स ट आ अन तर र ष ट र य वनड
  • न यन त र त ई ट म अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदक प र ण सदस य र ष ट र छ प क स त न क र क ट ट म ट स ट, एकद वस य तथ ट - ट व न ट अन तर र ष ट र य क र क ट म य चम
  • ट व न ट अन तर र ष ट र य ट आई उच च रण ट ट व न ट आई क र क टक एकट र प छ ज द ई र ष ट र य क र क ट ट म ब च ख लल ज इव ल ओभरक एक प रत य ग त छ
  • कन फ र न स अन तर र ष ट र य क र क ट पर षदक अवध रण गठन क नए छल इङ ल य न ड आ अस ट र ल य ब च सन जनवर म पह ल एकद वस य अन तर र ष ट र य म य च ख लल
                                     

२०१९ क्रिकेट विश्वकप फाइनल

२०१९ क्रिकेट विश्वकप फाइनल, एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता २०१९ क्रिकेट विश्वकपक फाइनल खेल छी जे १४ जुलाई २०१९ कऽ दिन लर्ड्स, इङ्ल्यान्डमे खेलल गेल छल।