ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 84

मालीक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि मालीक ४ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

नाइजरक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि नाइजरक ३ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

मौरिससक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि मौरिससक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रम्व मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

गाबोनक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि गाबोनक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

क्यामेरूनक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि क्यामेरूनक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

मोजाम्बिकक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि मोजाम्बिकक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

जाम्बियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि जाम्बियाक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

चाडक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि चाडक १ वटा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

टोगोक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि टोगोक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

नाइजेरियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि नाइजेरियाक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

इजिप्टक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि इजिप्टक ७ टा सम्पदाके संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

केन्याक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि केन्याक ६ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

बोत्स्वानाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि बोत्स्वानाक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

सेनेगलक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि सेनेगलक ८ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

साँप

सर्प एक घुस्कैवला प्रजातीक मांसाहारी सरिसृप जीव छी । प्रकृतिको खाद्य श्रृङ्खलामे ई द्वितिय वा तृतीय उपभोक्ताक रूपमे रहल अछि । वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान अनुसार साँपक सब प्रजातिसभ मान्सहारी होइत अछि । किछ कीरा–फटेङ्ग्रा खाइत अछि तँ किछ बेङ्ग, मुस ...

कङ्गोक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि कङ्गोक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

आइभोरी कोस्टक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि आइभोरी कोस्टक ४ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

सेसेल्सक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि सेसेल्सक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

नामिबियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि नामिबियाक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

मौरिसनियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि मौरिसिनियाक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

सुडानक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि सुडानक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

बुर्किना फासोक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि बुर्किना फासोक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोक ५ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

घानाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि घानाक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

मोरक्कोक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि मोरक्कोक ९ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

गिनीक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि गिनीक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

सेन्ट लुसियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि सेन्ट लुसियाक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

पेरूक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि पेरुक १२ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

हाइटीक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि हाइटीक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

डोमिनिकाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि डोमिनिकाक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

सुरिनेमक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि सुरिनेमक ६ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

होन्डुरसक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि होन्डुरसक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

बार्बाडोसक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि बार्बाडोसक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान केनए अछि ।

कोलम्बियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि कोलम्बियाक ७ टा सम्पदक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा मे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि।

डोमिनिकन गणतन्त्रक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि डोमिनिकन गणतन्त्रक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

भेनेजुएलाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि भेनेजुएलाक ३ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

बोलिभियाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि बोलिभियाक ७ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

पाराग्वेक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि पाराग्वेक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

बेलिजक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१५ धरि बेलिजक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

ग्वाटेमालाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि ग्वाटेमालाक ३ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

इक्वेडरक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि इक्वेडरक ५ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

उरुग्वेक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि उरुग्वेक २ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

चिलीक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि चिलीक ६ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

एल साल्भादोरक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि एल साल्भादोरक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

कोस्टारिकाक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि कोस्टारिकाक ४ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

सेन्ट किट्स र नेभिसक विश्व सम्पदा क्षेत्रसभक सूची

सन् २०१४ धरि सेन्ट किट्स आ नेभिसक १ टा सम्पदाक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमे मान्यता प्रदान कएल गेल अछि ।

जामुन

जामुन एक सदाबहार वृक्ष छी जकर फल बैंगनी रंगके होईत अछि | ई वृक्ष भारत एवं दक्षिण एशियाके अन्य देशसभ आर इण्डोनेसिया आदिमे पाओल जाईत अछि। जामुनक फल ७० प्रतिशत खाय योग्य होइत अछि। अहिमे ग्लूकोज आर फ्रक्टोज दुटा मुख्य स्रोत होइत सेहो होइत अछि। फलमे ख ...

सर्गी ब्रिन

सर्गी मिखायलोविच ब्रिन (जन्म - २१ अगस्त १९७३, एक रूसी अमेरिकी कम्प्यूटर वैज्ञानिक, सफ्टवेयर डेभलपर आ उद्यमी छी जेकारा लैरी पेज कऽ साथ गुगल, इंक.के सह-संस्थापकके रूपमे अधिक जानल जाइत, जे अपन खोज इन्जन आ अनलाइन विज्ञापन प्रौद्योगिकी कऽ आधापर विश्वक ...

पाइथागोरस

पाइथागोरस सामोस के पाईथोगोरस," उनकर जन्म ५८० और ५७२ ई.पू. के बीच मे और मृत्यु ५०० और ४९० ई.पू. के बीच भेल अछि), या फ़ीसाग़ोरस, एक अयोनिओयन Ionian ग्रीक Greekगणितज्ञ mathematician छतीन और पाईथोगोरियनवाद Pythagoreanism नाम क धार्मिक आन्दोलन के संस् ...