ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71

जिनावाङ

नेपालक जनसंख्या २०६८ क अनुसार जिनावाङ गाउँ विकास समितिक जनसंख्या ५,१५६ अछि तहिमे पुरुषक जनसँख्या २२९६ आर महिलाके जनसँख्या २,८६० अछि तहिना घरधुरीके संख्या ९७९ अछि ।

रामगोपालपुर

रामगोपालपुर नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार रामगोपालपुरक जनसङ्ख्या १२,०३७ अछि।

धिरापुर

धिरापुर नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार धिरापुरक जनसङ्ख्या ९,५५० अछि।

सोनमा

सोनमा नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार सोनमाक जनसङ्ख्या ९,१२२ अछि।

सुगा भवानीपट्टी

सुगा भवानीपट्टी नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार सुगा भवानीपट्टीक जनसङ्ख्या ६,७९८ अछि।

सिंग्याही

सिंग्याही नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार सिंग्याहीक जनसङ्ख्या ८,२७४ अछि।

एकरहिया

एकरहिया नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार एकरहियाक जनसङ्ख्या ९,९५८ अछि।

धमौरा

धमौरा नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार धमौराक जनसङ्ख्या १४,२५० अछि।

मनरा

मनरा नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार मनराक जनसङ्ख्या ६,९२५ अछि।

मटिहानी

मटिहानी नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार मटिहानीक जनसङ्ख्या ९,६९४ अछि।

बलवा

बलवा नेपालक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, जनकपुर अञ्चलक महोत्तरी जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार बलवाक जनसङ्ख्या 4,५७७ अछि।

मुछोक

मुछोक नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार मुछोकक जनसङ्ख्या ३,७७९ अछि।

हर्भी

हर्भी नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार हर्भीक जनसङ्ख्या ३,४५० अछि।

पन्द्रुङ

पन्द्रुङ नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार पन्द्रुङक जनसङ्ख्या २५२४ अछि।

घ्याल्चोक

घ्याल्चोक नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार घ्याल्चोकक जनसङ्ख्या ५९५२ अछि।

गुम्दा

गुम्दा नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार गुम्दाक जनसङ्ख्या २३०३ अछि।

काशीगाउँ

काशीगाउँ नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार काशीगाउँक जनसङ्ख्या १८३७ अछि।

बगुवा

बगुवा नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार बगुवाक जनसङ्ख्या १९६५ अछि।

स्वारा

स्वारा नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार स्वाराक जनसङ्ख्या ३,७१३ अछि।

चुम्चेत

चुम्चेत नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार चुम्चेतक जनसङ्ख्या ५८९३ अछि।

ताकुकोट

ताकुकोट नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार ताकुकोटक जनसङ्ख्या ३,८६९ अछि।

घ्याचोक

घ्याचोक नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार घ्याचोकक जनसङ्ख्या १९९७ अछि।

थालाजुङ

थालाजुङ नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार थालाजुङक जनसङ्ख्या २,७२५ अछि।

बोर्लाङ

बोर्लाङ नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार बोर्लाङक जनसङ्ख्या ५०४४ अछि।

सिम्जुङ

सिम्जुङ नेपालक पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, गण्डकी अञ्चलक गोर्खा जिलामें अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। वि.स. २०६८ क जनगणना अनुसार सिम्जुङक जनसङ्ख्या ३,७१५ अछि।

कंकालिनी मन्दिर

कंकालिनी मन्दिर सप्तरी जिलाक राजविराजसँ पूर्वी क्षेत्र भारदह गाउँ विकास समितिमे पडएत अछि । कंकालिनी मन्दिरमे मनोकामना पूरा करै वाला शक्तिपीठमे सँ एक पीठ मानल गेला कारणे नेपाल आर भारतक आमजनमानसक बड्का आस्था रहल अछि । एहि मन्दिरमे हिन्दुसभक महान पर ...

नाम्चे बजार

नाम्चे बजार नेपालक एक प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र मध्येएक छी । सगरमाथाक प्रवेशद्वारक नामसँ चिनल नाम्चे बजारमे सब दिन पर्यटकक भिड लागेत अछि । नाम्चे बजार सोलुखुम्बु जिलामे परैत अछि ।

गोक्यो

गोक्यो नेपालक हिमालयमे अवस्थित सोलुखुम्बु जिलाक खुम्जुङ गाउँ विकास समितिक एकटा छोट गाम छी । ई गाम गोक्यो रीक नजदिक आ गोक्यो तालक पूर्वी छोपर अछि । ई ठाम समुद्री सतह सँ ४,७५० मिटरक उचाईपर अवस्थित अछि ।

अमरगढी नगरपालिका

अमरगढी नगरपालिका नेपालक सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र महाकाली अञ्चलक डडेलधुरा जिलाम अवस्थित गाउँ विकास समिति छी। ऐतिहासिक किल्ला अमरगढीको काखमा रहल डडेलधुरा बजार जे डडेलधुरा जिलाक सदरमुकाम सेहो छी, तहिना ई नगरपालिकाक नामाकरण राष्ट्रिय बिभुती अमर ...

कैलपाल बाबा मन्दिर

श्री कैलपाल बाबा मन्दिर बैतडी जिला, कैलपाल गाविसक प्रमुख मन्दिर छी । कौलपाल बाबाक नामसँ कैलपालगाविसक नामाकरण कएल गेल अछि । ई मन्दिर वडा नं.४ किम्तोली क्षेत्रमे अवस्थित अछि ।

बडिमालिका

बडिमालिका नेपालक प्रमुख मन्दिरसभमे एक छी स्थान सेती अञ्चलको बाजुरा जिलामा परैत अछी । बडिमालिकामे भगवतीक मन्दिर अछी । अत प्रति बर्ष मालिका चतुर्दशीक दिन मुख्य पूजा होइत अछि । बडिमालिकामा २ वटा पूजारीसभ पूजा करैत अछी। ई मध्य १ गोट कालिकोटसं आवैत अछ ...

अररिया जिला

अररिया भारतक बिहार प्रान्तमे अवस्थित एक शहर आ जिला छी। अररिया जिला बिहार राज्य, भारतक अड़तीस जिलासभमे सँ एक छी आ अररिया शहर ई जिलाक प्रशासनिक मुख्यालय सेहो छी। अररिया जिला पूर्णिया प्रमण्डलक एक भुभाग छी। ई जिलाक २८३० वर्ग किमी क्षेत्रक क्षेत्रफल अछि।

खूंटी जिला

खूंटी जिला भारतक राज्य झारखण्ड क दक्षिण छोटानागपुर विभागक २४ जिलासभमे सँ एक छी । सन् २००७ सितम्बर १२ मे खूंटी जिला राँची जिलासँ पृथक भेछल । सन् २०११ कें भारतक जनगणनाक आधारमे झारखण्डक जिलासभमे सँ ई सभसँ कम जनसङ्ख्या भेल दोसर स्थानक जिला छी । ई जिल ...

गढवा जिला

गढवा जिला भारतक राज्य झारखण्ड क पलामू विभाजनक २४ जिलासभमे सँ एक छी । सन् २००७ सितम्बर १२ मे गढवा जिला राँची जिलासँ पृथक भेछल । ई जिलाक मुख्यालय गढवा शहर छी ।

गिरीडीह जिला

गिरिडीह जिला भारतक राज्य झारखण्ड क दक्षिण छोटानागपुर विभागक २४ जिलासभमे सँ एक छी । सन् २००७ सितम्बर १२ मे खूंटी जिला गिरिडीह जिलासँ पृथक भेछल । ई जिलाक मुख्यालय गिरिडीह शहर छी ।

कोडरमा जिला

कोडरमा जिला भारतीय राज्य झारखण्ड एक जिला छी। जिलाक मुख्यालय - क्षेत्रफल - जनसंख्या - साक्षरता - एस. टी. डी STD कोड - जिलाधिकारी - समुद्र तल से उचाई - अक्षांश - देशांतर - औसत वर्षा -

ऐब्टाबाद जिला

ऐब्टाबाद जिला पाकिस्तान के ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा राज्य के हज़ारा क्षेत्र मे स्थित एक जिला छी। ई जिला क क्षेत्रफल १,९६९ वर्ग किमी अछी आर एकर राजधानी ऐब्टाबाद शहर छी। १९९८ मे एकर आबादी ८,८१,००० लोक छल। ई जिला क उत्तरी तरफ़ मानसेहरा जिला, पश्चिमी तरफ़ ...

लखीमपुर जिला

लखीमपुर भारतीय राज्य असमक एक जिला छी। अहीसँ मिलैत जुलैत नामक एक जिला लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेशमे सेहो अछि। जिलाक मुख्यालय उत्तर लखीमपुरमे अछि। ओहि जिलाक हवाई अड्डा सेहो अछि जेकरा लीलाबाड़ी विमानक्षेत्र कहल जाइत अछि। क्षेत्रफल - २,२७७ वर्ग कि ...

हरिपुर जिला

आकृति:ज्ञानसन्दूक प्रान्त हरिपुर पाकिस्तान के ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा प्रान्त एक जिला छी। एकर पश्चिम मे स्वाबी जिला, पश्चिमोत्तर मे बुनेर जिला, उत्तर मे मानसेहरा जिला, पूर्वोत्तर मे ऐब्टाबाद जिला आर दक्षिण मे पंजाब प्रान्त पडैत अछी। हरिपुर जिला ऐतिहास ...

उदलगुड़ी जिला

उदलगुड़ी जिला असमके जिलासभमेसँ एक छी। इ असमके क्षेत्र बोडोलेन्ड क्षेत्रीय परिषदमे एक अपेक्षाकृत नव जिला छी। उदलगुड़ी जिलाक दरं जिला सँ २००४मे अलग कएल गेल।

बन्नु जिला

बन्नु पाकिस्तानक प्रान्त खैबर-पख्तुनख्वाक दक्षिणमे अवस्थित एक मुख्य शहर आ प्रसासनिक जिला छी । एकर प्रशासनिक मुख्यालय, बन्नु शहर छी । ई जिलाक कुल क्षेत्रफल १,२२७ अछि, तथा वर्ष सन् १९९८ क जनगणनाक अनुसार, एकर कुल जनसंख्या १०,७३,००० छल । एतय बाजल जाय ...

चित्राल जिला

चित्राल पाकिस्तान के ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा प्रांत के सबसँ उत्तरी भाग मे स्थित एक जिला छी। ई ओ प्रान्त क सबसँ पैग जिला छी। एकर क्षेत्रफल १४,८५० वर्ग किमी अछी आर १९९८ क जनगणना मे एकर आबादी ३,१८,६८९ छल। ७,७०८ मीटर ऊँचा तिरिच मीर, जे दुनिया के सबसँ ऊंचा ...

करक जिला

करक पाकिस्तान के ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा प्रांत एक जिला छी। ई कोहाट जिला के दक्षिण मे, बन्नू आर लक्की मरवत ज़िलों के उत्तर मे स्थित अछी। पेशावर से कराची जाई वाला सिन्धु राजमार्ग के रस्ता मे आवै वाला ई जिला ख़ैबर-पख़्तूनख़्वा क राजधानी पेशावर से १२३ कि ...

सराइकेला खरसावाँ जिला

सराइकेला खरसावाँ जिला भारतक राज्य झारखण्ड क कोलहन विभागक २४ जिलासभमे सँ एक छी । ई जिलाक मुख्यालय सराइकेला छी ।

उत्तरकाशी जिला

उत्तरकाशी जिला भारतक उत्तराखण्ड राज्यक गढ़वाल मण्डल अन्तर्गत अवस्थित एक जिला छी । उत्तरकाशी जिलाक मुख्यालय उत्तरकाशीमे अवस्थित अछि । उत्तरकाशी जिला अपन सांस्कृतिक विरासत, हस्तकला, खानपान आ वन्य जीवनक लेल सम्पूर्ण राज्यमे प्रसिद्ध अछि ।

अल्मोड़ा जिला

अल्मोड़ा जिला भारतक उत्तराखण्ड राज्यक कुमाऊँ मण्डल अन्तर्गत अवस्थित एक जिला छी । अल्मोड़ा जिलाक मुख्यालय अल्मोड़ामे अवस्थित अछि । अल्मोड़ा जिला अपन सांस्कृतिक विरासत, हस्तकला, खानपान आ वन्य जीवनक लेल सम्पूर्ण राज्यमे प्रसिद्ध अछि ।

बक्सा जिला

बक्सा जिला असमके जिलासभमे एकटा जिला छि। ई असमके क्षेत्र बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषदमे एक अपेक्षाकृत नया जिला छि। बक्सा जिलाके बारपेटा, नलबाड़ी आर कामरूप जिलासे २००४ मे अलग केल गेल छेल। बक्सा बोगामतीमे स्थित एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल विश्व प्रसिद्ध मान ...

बगुड़ा जिला

बगुडा जिला जेकरा आधिकारिक रुपमे बोगुरा जिला जे बङ्गलादेश राजशाही विभागमा परैवाला उत्तरी जिला छी । एकरा उत्तरी बङ्गालक प्रवेशद्वार कहैत अछि। बोग्रा एक औद्योगिक सहर छी, जत् छोट तथा मध्यम उद्योगसभ सञ्चालनमे रहल अछि ।

चम्पावत जिला

चम्पावत जिला भारतक उत्तराखण्ड राज्यक कुमाऊँ मण्डल अन्तर्गत अवस्थित एक जिला छी । चम्पावत जिलाक मुख्यालय चम्पावतमे अवस्थित अछि । चम्पावत जिला अपन सांस्कृतिक विरासत, हस्तकला, खानपान आ वन्य जीवनक लेल सम्पूर्ण राज्यमे प्रसिद्ध अछि ।

चमोली जिला

चमोली जिला भारतक उत्तराखण्ड राज्यक गढ़वाल मण्डल अन्तर्गत अवस्थित एक जिला छी । चमोली जिलाक मुख्यालय चमोली गोपेश्वरमे अवस्थित अछि । चमोली जिला अपन सांस्कृतिक विरासत, हस्तकला, खानपान आ वन्य जीवनक लेल सम्पूर्ण राज्यमे प्रसिद्ध अछि । एहि ठाम विश्व सम् ...